|
انتخاب زبان: فارسی English

آخرین اخبار اخبار بیشتر...

اطلاعات کاربردی

برای مشاهده اطلاعات کاربردی روی تب های زیر کلیک نمایید

آخرین گزارش های تهیه شده

بررسی غلظت آلاینده کربن سیاه در شهر تهران

عنوان گزارش: بررسی غلظت آلاینده کربن سیاه در شهر تهران

نویسنده: احمد طاهری، پوریا علی اصغری

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
پروژه پایلوت حذف دوده از پایانه برون شهری بیهقی

عنوان گزارش: پروژه پایلوت حذف دوده از پایانه برون شهری بیهقی

نویسنده: مهدی دوزندگان، علی معصومی، حسین ایزانلو

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
تحلیل داده های شناسایی خودروهای بیش آلاینده با مقایسه با روش اندازه گیری همراه، داده های معاینه فنی و آنالیز آماری

عنوان گزارش: تحلیل داده های شناسایی خودروهای بیش آلاینده با مقایسه با روش اندازه گیری همراه، داده های معاینه فنی و آنالیز آماری

نویسنده: سیدرضا صفوی، احمد طاهری، فرشید باباخانی

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
کیفیت سوخت بنزین و دیزل شهر تهران طی سالهای 1390 تا 1395

عنوان گزارش: کیفیت سوخت بنزین و دیزل شهر تهران طی سالهای 1390 تا 1395

نویسنده: مریم نادری

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش