گزارش کیفیت هوای تهران - صبح

 

شاخص كيفيت هوا از 8 صبح  24/01/93 لغایت 8 صبح 25/01/1393

  

 

          بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها به غیر از آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون نسبت به روز گذشته درهمین ساعت افزوده شده است . به این ترتیب میانگین غلظت کلیه آلاینده ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هواهم اکنون در شرایط سالم میباشد.

گزارش هواشناسی و پیش بینی:

   گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی قسمتی ابری به تدریج ابری و وزش باد می باشد . به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text/HTML
وضعیت آلودگی هوای تهران از ساعت 11 صبح مورخ 23/01/93 الی ساعت 11 صبح مورخ 24/01/93
تحیلی و پیش بینی

تحلیل و پیش بینی  

       

 

     

       بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت  کلیه آلاینده هابه غیر از آلاینده ازن  نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است . هم چنین در میزان غلظت آلاینده دی اکسید گوگرد تغییری مشاهده نمی گرددد. به این ترتیب میانگین غلظت کلیه آلاینده ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هواهم اکنون در شرایط سالم می باشد.

 

به دلیل اینکه شاخص کیفیت هوا برای آلاینده دی اکسیدنیتروژن، عدد بالای 200 را در نظر گرفته است در تحلیل و پیش بینی هایی که مقداراطلاعات آن کمتر از 200 می باشد منظور نمی گردد.

 

گزارش هواشناسی و پیش بینی:

   گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی کمی ابری  در اواخر وقت افزایش ابر و بارش پراکنده می باشد . به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند .

   
             مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا