|
انتخاب زبان: فارسی English

گزارش های تحلیلی و محتوایی

عنوان گزارش: پایش کیفیت سوخت بنزین و دیزل شهر تهران - سال ها 1390 تا 1393

نویسنده: مریم نادری

نظارت علمی: وحید حسینی

طرح جلد: مهسا خاک پناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: دوم

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: بررسی اثر کیفیت بنزین و دیزل بر انتشار آلاینده ها از خودروهای سواری و سنگین

نویسندگان: مریم نادری، مهسا رهرو مستقیم

نظارت علمی: وحید حسینی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: گزارش کیفیت سوخت بنزین و دیزل توزیع شده در جایگاه های کلان شهر تهران از 1390 لغایت 1392

نویسنده: مریم نادری

نظارت علمی: وحید حسینی

طراح جلد: مرضیه رحیمی

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: دوم

مشاهده گزارش