|
انتخاب زبان: فارسی English

گزارش های تحلیلی و محتوایی

برای مشاهده گزارشات هر سال روی لینک های زیر کلیک کنید

سال 1397

برنامه پیشنهادی کاهش آلودگی هوای تهران

عنوان گزارش: برنامه پیشنهادی کاهش آلودگی هوای تهران

مشاهده گزارش
استفاده از دستگاه کاهنده کارکرد درجا در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران

عنوان گزارش: استفاده از دستگاه کاهنده کارکرد درجا در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران

نویسنده: مهدی دوزندگان، علی معصومی، حسین ایزانلو

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش

سال 1396

پروژه پایلوت حذف دوده از پایانه برون شهری بیهقی

عنوان گزارش: پروژه پایلوت حذف دوده از پایانه برون شهری بیهقی

نویسنده: مهدی دوزندگان، علی معصومی، حسین ایزانلو

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
تحلیل داده های شناسایی خودروهای بیش آلاینده با مقایسه با روش اندازه گیری همراه، داده های معاینه فنی و آنالیز آماری

عنوان گزارش: تحلیل داده های شناسایی خودروهای بیش آلاینده با مقایسه با روش اندازه گیری همراه، داده های معاینه فنی و آنالیز آماری

نویسنده: سیدرضا صفوی، احمد طاهری، فرشید باباخانی

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
کیفیت سوخت بنزین و دیزل شهر تهران طی سالهای 1390 تا 1395

عنوان گزارش: کیفیت سوخت بنزین و دیزل شهر تهران طی سالهای 1390 تا 1395

نویسنده: مریم نادری

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
بررسی غلظت آلاینده کربن سیاه در شهر تهران

عنوان گزارش: بررسی غلظت آلاینده کربن سیاه در شهر تهران

نویسنده: احمد طاهری، پوریا علی اصغری

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
ذرات معلق، منابع، اندازه گیری و پیامدها

عنوان گزارش: ذرات معلق، منابع، اندازه گیری و پیامده

نویسنده: احمد طاهری

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
سامانه پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران - معرفی سامانه

عنوان گزارش: سامانه پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران - معرفی سامانه

نویسندگان: حسین شهبازی - سارا تربتیان

نظارت علمی: وحید حسینی

مشاهده گزارش
فهرست استانداردها و الزامات فنی و ایمنی خودروهای برقی در ایران

عنوان گزارش: فهرست استانداردها و الزامات فنی و ایمنی خودروهای برقی در ایران

تهیه شده توسط: امیر تقوی پور

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوا

مشاهده گزارش
مروری بر کنترل و کیفیت آلودگی هوا در کشور فرانسه براساس قوانین و مقررات ملی و اروپایی

عنوان گزارش: مروری بر کنترل و کیفیت آلودگی هوا در کشور فرانسه براساس قوانین و مقررات ملی و اروپایی

نویسنده: دکتر رضا ممدوحی

ویرایستار: سیمین پناهی فرد

صفحه آرا: ساعد بحرکاظی

مدیراجرایی: مهندس مریم نادری

مشاهده گزارش

سال 1395

آنالیز شیمیایی ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران به منظور مطالعات منشایابی اسفند ۹۲ - بهمن ۹۳

عنوان گزارش: آنالیز شیمیایی ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون هوای شهر تهران به منظور مطالعات منشایابی اسفند ۹۲ - بهمن ۹۳

تهیه شده توسط: محمد ارحامی، مریم زارع شحنه، نوید روفیگر حقیقت، وحید حسینی

نظارت علمی: دکتر محمد ارحامی، دکتر وحید حسینی

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوا تهران

طراح جلد: مهسا خاکپناه

مشاهده گزارش
مصرف سوخت و ضرایب انتشار آلابندگی واقعی اگزوز خودروهای سواری و موتورسیکلت کشور از سطح استاندارد یورو ۲ تا یورو ۴ با اندازه گیری مستقیم، ۱۳۹۲-۱۳۹۵

عنوان گزارش: مصرف سوخت و ضرایب انتشار آلابندگی واقعی اگزوز خودروهای سواری و موتورسیکلت کشور از سطح استاندارد یورو ۲ تا یورو ۴ با اندازه گیری مستقیم، ۱۳۹۲-۱۳۹۵

تهیه شده توسط: دانشگاه صنعتی شریف

به سفارش: شرکت کنترل کیفیت هوا تهران

گردآوری و تالیف: سحر باقری، محمدحسین اتحادیان، فرزاد استقامت، بهزاد اشجعی، بامداد بذرافکن، احسان بنی طالبی، امین حسنی، مسعود ریحانیان، سمیرا میرشی، سعید نوروزی

نظارت علمی: دکتر وحید حسینی، دکتر حسین افشین

طراح جلد: مهسا خاکپناه

مشاهده گزارش
گزارش رویداد معاینه فنی زیست محیطی و ایمنی خودروهای دیزل سنگین: تجارب قبلی و نگاهی به آینده

عنوان گزارش: گزارش رویداد معاینه فنی زیست محیطی و ایمنی خودروهای دیزل سنگین: تجارب قبلی و نگاهی به آینده

گردآوری و ترجمه: سولماز احدی، محسن روشنی، سمانه مهری

نظارت علمی: دکتر وحید حسینی

مدیر اجرایی: لیلا نظری

طراح جلد: مهسا خاک پناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

مشاهده گزارش
اندازه گیری توزیع ذرات معلق شهر تهران

عنوان گزارش: اندازه گیری توزیع ذرات معلق شهر تهران

نویسندگان: حسین حسن خانی

نظارت علمی: دکتر وحید حسینی

مدیر اجرایی: محمدعلی نجفی

طراح جلد: مهسا خاک پناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

مشاهده گزارش
تهران، شهر عاری از دوده

عنوان گزارش: تهران، شهر عاری از دوده

مشاهده گزارش
خلاصه تحلیل هزینه و فایده انطباق با استاندارد یورو ۶ خودروهای دیزل سنگین و بررسی نمونه های موفق دنیا

عنوان گزارش: خلاصه تحلیل هزینه و فایده انطباق با استاندارد یورو ۶ خودروهای دیزل سنگین و بررسی نمونه های موفق دنیا

نویسندگان: محسن روشنی، رضا زاهدی

نظارت علمی: دکتر وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

طراح جلد: مهسا خاک پناه

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

مشاهده گزارش
مطالعه و ارزیابی کیفیت هوای محیط های داخلی

عنوان گزارش: مطالعه و ارزیابی کیفیت هوای محیط های داخلی

تهیه شده توسط: دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی شریف

به سفارش: شهرداری تهران - شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

گردآوری و تالیف: علی مصطفی زاده، حمید رضا ساوالانپور

نظارت علمی: دکتر بیژن فرهانیه، دکتر وحید حسینی

طراح جلد: مهسا خاک پناه

مشاهده گزارش
بررسی میزان غلظت گاز رادون در هوای اماکن سربسته شهر تهران

عنوان گزارش: بررسی میزان غلظت گاز رادون در هوای اماکن سربسته شهر تهران

تهیه شده توسط: دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی تهران‬

به سفارش: شهرداری تهران - شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

گردآوری و تالیف: دکتر محمدرضا منظم، دکتر نرگس زارع دار، مهندس منیره السادات حسینی

نظارت علمی: دکتر محمدرضا منظم

طراح جلد: مهسا خاک پناه

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: ارزیابی اثربخشی پروژه تعویض کاتالیست تاکسی های شهر تهران

ترجمه: ‫فرزاد استقامت، حسین شهبازی‬

تهیه کننده: ‫دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران‬

ناظر علمی: وحید حسینی

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

سال 1394

عنوان گزارش: بررسی تغییرات زمانی و مکانی ریزذرات در سطح شهر تهران

نویسنده: محمد جواد افروغی‬

ناظر علمی: وحید حسینی

مدیر اجرایی: مریم نادری

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: هزینه های اقتصادی ناشی از اثرات آلودگی هوا بر سلامت در اروپا

ترجمه: سارا لطیفی، مریم نادری

تهیه کننده: دفتر محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: آلاینده های ناشی از سامانه تهویه بخارات محفظه لنگ

نویسندگان: محمدعلی احترام

تهیه کننده: دفتر محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی قم

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: ضرایب انتشار آلایندگی اگزوز در حالت گرم برای خودروهای بنزین سوز ساخت داخل با استاندارد آلایندگی یورو 2

تهیه شده توسط: هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی - دانشگاه صنعتی شریف

به سفارش: شهرداری تهران - معاونت ترافیک و حمل و نقل

گردآوری و تالیف: احسان بنی طالبی، امین حسنی، فرزاد استقامت، مسعود ریحانیان، محمد حسین اتحادیان فوق

نظارت علمی: وحید حسینی

طرح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: بررسی تاثیر اعمال محدودیت ترافیکی زوج و فرد در حجم ترافیک و سطح انتشار آلاینده ها در شهر تهران

نویسنده: حسین شهبازی

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کننده: دفتر محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392

جلد اول: گزارش جامع سیاهه انتشار شهر تهران

نویسنده: حسین شهبازی، علی مصطفی زاده، مسعود احمدی، سینا تقوایی، مهدی بابایی، یاسمین سلامت

نظارت علمی: حسین افشین

تهیه کننده: هسته پژوهشی سوخت، احترافق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران

ویرایش: اول

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392

جلد دوم: منابع متحرک

نویسنده: حسین شهبازی، مهدی بابایی

نظارت علمی: حسین افشین، وحید حسینی

تهیه کننده: هسته پژوهشی سوخت، احترافق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران

ویرایش: اول

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392

جلد سوم: منابع خانگی و تجاری

نویسنده: سید مسعود احمدی، یاسمین سلامت، حسین شهبازی

نظارت علمی: حسین افشین، وحید حسینی

تهیه کننده: هسته پژوهشی سوخت، احترافق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران

ویرایش: اول

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392

جلد چهارم: فرودگاه مهرآباد، ایستگاه راه آهن و پایانه های اتوبوس درون شهری

نویسنده: سینا تقوایی، سید مسعود احمدی، علی مصطفی زاده، حسین شهبازی

نظارت علمی: حسین افشین، وحید حسینی

تهیه کننده: هسته پژوهشی سوخت، احترافق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران

ویرایش: اول

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392

جلد پنجم: جایگاه های بنزین، صنایع، نیروگاه ها و پالایشگاه شهر تهران

نویسنده: علی مصطفی زاده، حسین شهبازی

نظارت علمی: حسین افشین، وحید حسینی

تهیه کننده: هسته پژوهشی سوخت، احترافق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران

ویرایش: اول

کارشناس GIS: پیمان حامیان

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: ارزیابی فنی و اقتصادی تاکسی هیبرید برقی مناسب شهر تهران

نویسنده: مجید ضیایی موید

ناظران علمی: وحید حسینی، حسین افشین

تهیه کننده: دفتر محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: معاینه فنی و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا

نویسندگان: حسین ایزانلو، علی معصومی

تهیه کننده: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا، شرکت آزمون صنعت آروین

نظارت علمی: وحید حسینی

ویرایش: اول

مشاهده گزارش

سال 1393

عنوان گزارش: برنامه های توسعه ای خودروهای برقی از نگاه آژانس بین المللی انرژی

ترجمه و جمع آوری: شرکت طراحی و مهندسی ثاقب به سفارش شرکت کنترل کیفیت هوا

تهیه کننده: دفتر محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

تاریخ: دی 1393

طراح جلد: مهناز سراج

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: امکان سنجی استفاده از اتوبوس برقی در تاوگان اتوبوسرانی سریع تهران

نویسنده: رالف پوتز، انستیتو بلیکن

ترجمه: شرکت کنترل کیفیت هوا

تهیه کننده: دفتر محیط زیست معاونت حمل و نقل و ترافیک، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

تاریخ: آذر 1393

طراح جلد: مهناز سراج

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: الزامات، حدود و مقررات استانداردهای آلایندگی تولیدی خودروهای سواری، سبک و سنگین یورو 2 و یورو 4

نویسنده: سولماز احدی

ویرایش و بازبینی: وحید حسینی

تهیه کننده: شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

تاریخ: بهار 1392

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: فیلتر دود دیزل: راهی موثر برای کاهش آلودگی موتورهای دیزلیو ذرات معلق هوا

نویسندگان: مریم نادری، ساناز زبانی، محمدعلی احترام

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و هسته پژوهشی سوخت و احتراق

ویرایش: اول

طراح جلد: مهرناز سراج، مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: طرح استفاده از خودروی الکتریکی در شهر لندن

مترجمان: محسن روشنی، سارا لطیفی

بازبینی: وحید حسینی

تتهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: مطالعه و بررسی فنی-اقتصادی و اجرایی بهترین موتورسیکلت برقی مناسب با شرایط شهر تهران (گزارش فنی دوم - بررسی فنی و اقتصادی موتورسیکلت برقی و زیرساخت شارژ)

نویسنده: حسین افشین

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و هسته پژوهشی سوخت و احتراق

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: مطالعه و بررسی فنی-اقتصادی و اجرایی بهترین موتورسیکلت برقی مناسب با شرایط شهر تهران (گزارش فنی سوم - ارزیابی هزینه آلودگی موتورسیکلت بنزینی)

نویسنده: حسین افشین

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و هسته پژوهشی سوخت و احتراق

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: مطالعه و بررسی فنی-اقتصادی و اجرایی بهترین موتورسیکلت برقی مناسب با شرایط شهر تهران (گزارش فنی چهارم - انتخاب موتورسیکلت برقی، زیرساخت شارژ و راهکارهای اجرایی)

نویسنده: حسین افشین

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و هسته پژوهشی سوخت و احتراق

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: مطالعه و بررسی فنی-اقتصادی و اجرایی بهترین موتورسیکلت برقی مناسب با شرایط شهر تهران (گزارش مدیریتی)

نویسنده: حسین افشین

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و هسته پژوهشی سوخت و احتراق

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: طرح جایگزینی تاکسی های درون شهری با خودروی پاک

نویسندگان: حسین افشین، سارا لطیفی

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، معاونت حمل و نقل و ترافیک

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: تبخیر بنزین در تهران: یکی از عوامل موثر آلودگی هوا (بررسی طرح کهاب - کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین)

نویسندگان: حسین افشین، سارا لطیفی

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و هسته پژوهشی سوخت و احتراق

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: مناطق کم انتشار آلودگی در کشورهای اتحادیه اروپا - جلد اول

نویسندگان: سارا لطیفی، محسن روشنی

بازبینی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: مناطق کم انتشار آلودگی در کشورهای اتحادیه اروپا - جلد دوم

نویسندگان: سارا لطیفی، محسن روشنی

بازبینی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: مناطق کم انتشار آلودگی در کشورهای اتحادیه اروپا (استان زوریخ) - جلد سوم

نویسندگان: سارا لطیفی، محسن روشنی

بازبینی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

عنوان گزارش: طرح اولین منطقه کم انتشار آلودگی شهر تهران

تهیه شده توسط: لوسی سدلر مشاور اتحادیه اروپا در زمینه مناطق کم انتشار، حجت اله بهروز، وحید حسینی، یوسف حجت، فرشاد جلالی

ترجمه و جمع آوری: سارا لطیفی، محسن روشنی، سولماز احدی

بازبینی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش

سال 1392

عنوان گزارش: مطالعه و بررسی فنی-اقتصادی و اجرایی بهترین موتورسیکلت برقی مناسب با شرایط شهر تهران (گزارش فنی اول - بررسی چشم انداز ادامه وضع موجود)

نویسنده: حسین افشین

نظارت علمی: وحید حسینی

تهیه کنندگان: دفتر محیط زیست، شرکت کنترل کیفیت هوا و هسته پژوهشی سوخت و احتراق

ویرایش: اول

طراح جلد: مرضیه رحیمی

مشاهده گزارش