05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 

منابع آلاينده‎هاي هوا

پیشرفت صنایع و تکنولوژی توسعه شهرها، ازیاد و تراکم جمعیت، افزایش وسایط نقلیه موتوری، ازدیاد مصرف سوخت های فسیلی، نامناسب بودن بافت شهری و در برخی از موارد نامناسب بودن موقعیت جغرافیایی محل، همگی باعث آلودگی هوا می شود.

منابع آلودگی هوا را به طور کلی می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد که شامل منابع طبیعی و منابع انسانی یا مصنوعی می باشد.

منابع انسانی خود به دو گروه تقسیم بندی می شود: منابع صنعتی و شهری(ترافیکی) و دیگری منابع روستایی و کشاورزی.

منابع طبیعی

 • فرسایش ناشی ازباد که تولید SiO2 می کند.
 • آتش سوزی جنگل که باعث ایجاد CO2، SO2، CO و هیدوکربن ها می شود.
 • انفجار ناشی از آتشفشانها که تولید CO2 و SO2 می کند.
 • گسیل های ناشی از باتلاق ها و جنگل ها باعث تولید متان، آمونیاک می شود.
 • تبخیر دریایی
 • فرایند میکروبی خاک که ایجاد H2S، CH، NO، NO2 و NH3
 • زوال طبیعی مواد آلی که تولید H2S، CH4 و NH3 می کند.
 • رعد و برق که ایجاد مقدار زیادی NO می کند.
 • منابع جوی که شامل مه اسیدی و باران اسیدی است.

منابع انسانی: صنعتی، شهری و کشاورزی

آلودگي ناشي از صنايع منبع اصلي آلودگي است كه در اثر فعاليت‎هاي مصنوعي ايجاد مي‌شود. در ميان صنايع نيروگاه‎هاي حرارتي، كارخانه‌هاي توليد مواد شيميايي، سيمان‎سازي، كاغذسازي، نساجي، دباغي و غيره منابع اصلي آلودگي هوا هستند. بكارگيري روشهاي مناسب كنترل آلودگي در كاهش آلودگي منابع كمك خواهد كرد.

آلودگي ناشي از حمل و نقل بعلت شهرسازي بي‌رويه و سريع به اندازه آلودگي صنعتي مهم و از اهميت برخوردار مي‌باشد. آلودگي ناشي از حمل و نقل و وسايل نقليه به شكل گازهاي خروجي از اگزوز، ذرات معلق، صدا و غيره مي‌باشد. اين آلودگي با اتخاذ روش‎هاي برنامه‌ريزي كشوري، منطقه‌اي و شهري و استفاده از اتومبيل‎ها و سوخت‌هاي مناسب همراه با اعمال تكنولوژي كنترل آلودگي به حداقل مي‌رسد.

منابع کشاورزی و سایر منابع روستایی باعث ایجاد موارد ذیل می گردد :

 • بلند شدن گرد و خاک
 • آتش سوزی ناگهانی
 • گسیل های ناشی از خاک
 • زباله های در حال پوسیدن

در تقسیم بندی دیگری توسط آژانس حفاظت محيط زيست (USEPA) ، منابع عمده آلودگي هوا را به صورت زير طبقه‌بندي كرده است:

 • حمل و نقل مانند: كشتي‌ها، هواپيماها، قطارها و اتومبيل ها
 • احتراق سوخت از منابع ثابت مانند نيروگاههاي برق و غيره
 • فرآيندهاي صنعتي مانند: كارخانه‌هاي فولادسازي، نساجي و كاغذسازي
 • دفع مواد زائد جامد مثل: سوزاندن زباله درفضاي باز، دفن بهداشتي زباله و سوزاندن زباله با دستگاه زباله‌سوزي
 • فرآيندهاي متفرقه نظير فعاليت هاي خانگي مانند: كاربرد حشره‌كش ها و تميز كردن حشره‎كش

همچنین منابع آلوده کننده را به صورت زیر می توان تقسیم بندی کرد:

 • منابع نقطه ای که ثابت می باشند.
 • منابع سطحی که می توانند ثابت و یا متحرک باشند.
 • منابع خطی که متحرک می باشند.