05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 

عوامل تاثیر گذار در روند آلودگی هوا

عواملي كه بر آلودگي هوا تأثير مي‌گذارند به شرح ذيل مي‌باشند:

خصوصيات هواشناسي

پارامترهاي جوي مانند اندازه و جهت باد، ميزان‎هاي افت اتمسفري، رطوبت نسبي و غيره ، آلودگي هوا را تحت تأثير قرار خواهد داد. باد با حركت افقي آلاينده را حمل و جابجا خواهد نمود.

غلظت آلاينده‌ها در سطح زمين اساساً به اندازه و جهت باد و ميزان افت بستگي دارد. تغيير درجه حرارت هوا با افزايش ارتفاع سبب حركت نسبتاً سريع آلاينده‌ها مي‌گردد.

شكل توپوگرافي

ناهمواري موجود در زمين و موانعي مانند كوه‌ها و غيره بر نحوه انتشار آلاينده‌ها اثر مي‌‌گذارد. بسته به شرايط محلي و مكاني، توپوگرافي ممكن است در نحوه انتشار آلاينده ها نقش مثبت و يا منفي داشته باشد.

خصوصيات آلاينده‌ها

اهميت مسائل مربوط به آلودگي هوا به نوع و اندازه آلاينده و جامد يا مايع يا گاز بودن آن بستگي دارد. همچنين به انرژي، صدا،گرما، راديو اكتيويته يا تركيبي از اين عوامل بستگي دارد. واكنش بين آلاينده‌ها در اتمسفر بسته به خصوصيات آلاينده‌ها ممكن است، مقدار آلاينده در اتمسفر را افزايش يا كاهش دهد.

روش انتشار آلاينده‌ها

چگونگي ورود آلاينده‌ها و همچنين سرعت انتشار آلاينده‌ها به اتمسفر بر آلودگي هوا تأثير دارد. آلاينده‌ها ممكن است بطور متناوب يا پيوسته يا دوره‌اي، از يك منبع يا از چندين منبع يا از منابع نقطه‌اي و غير نقطه‌اي منتشر شوند. همچنين پراكندگي آلاينده‌ها به طريقه ورود آنها به اتمسفر بستگي دارد.