05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 

هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه‌ای:

هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه‌ای( Polycyclic aromatic hydrocarbons) که به طور مختصر با PAHs نیز نشان داده می‌شوند، ترکیباتی شامل دو یا چند حلقه ای آروماتیک بهم جوش خورده هستند که به صورت ایزومرهای مختلفی وجود دارند و معمولاً بصورت خالص جامداتی بی رنگ تا سفید یا زرد کم رنگ هستند. این ترکیبات در محیط اغلب به صورت مخلوط های پیچیده حضور دارند و به صورت منفرد دیده نمی شوند.

منابع انتشار آن ها، حوادث طبیعی از قبیل آتش سوزی جنگل ها، فعالیت های آتشفشانی، دودکش های صنعتی، اگزوز اتومبیل ها، زباله سوزها و وسایل گرم کننده خانگی، آلودگی ناشی از منابع نفتی از قبیل ترکیدگی لوله های نفتی، پوسیدگی تانکرها، نشت مخازن سطحی و یا حتی زیرزمینی و اتفاقات متعدد دیگری که اغلب در تولید و انتقال مواد نفتی و همینطور نفوذ نفت از مخازن زیرزمینی نفت و گاز به سطوح فوقانی و احتراق ناقص ترکیبات حاوی کربن مانند چوب، زغال سنگ، گازوئیل، چربی و دخانیات و همینطور در برخی غذاهای پخته شده می باشد.