05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن (Carbon monoxide): با فرمول شیمیایی CO، گازی است که بر اثر سوختن ناقص کربن بوجود می‌آید. این گاز بسیار سمی است اما رنگ و بوی خاصی ندارد. به همین دلیل، قاتل نامریی نامیده می شود. میل ترکیبی کربن مونوکسید با هموگلوبین خون حدود 300 برابر بیشتر از میل ترکیب گاز اکسیژن است. جالب است بدانید که در خون همه ی ما حدود 5 درصد کربن مونوکسید وجود دارد اما اگر این مقداربه 20 درصد برسد باعث مرگ ما خواهد شد.

  • اثرات
  • بيماريهاي قلبي و ريوي
  • بيماريهاي عصبي
  • تجزيه فيبرين
  • بيماريهاي دوران زايمان