05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397  |   | ورود به سایت

 

ذرات معلق کمتر از ده میکرون PM10:

ذرات جامد یا مایع موجود در هوا هستند که دارای قطری کمتر از 10 میکرون بوده و بر اثر سوزاندن چوب، احترق ناقص در تركيبات هيدروكربني، احتراق سوخت موتورهاي ديزل و ...، واحدهاي صنعتي، کشاورزي ، جاده هاي آسفالت نشده و فعاليتهاي ساختمان سازي و آلاينده هاي غير گازي، ایجاد و منتشر مي شود. این ذرات به علت ابعاد ریز خود می توانند از سیستم دفاعی مجاری تنفسی عبور نمایند.

اثرات:

  • بيماري هاي قلبي
  • بيماري هاي ريوي
  • كاهش سيستم ايمني بدن در مقابل بيماريها
  • از بين رفتن بافتهاي ريه
  • آسم كودكان
  • مرگ و مير زود رس
  • سرطان
  • خاک گرفتگی