|
انتخاب زبان: فارسی English

ساختار شرکت

مدیران شرکت:

 • مدیر عامل : آقای دکتر وحید حسینی
 • قائم مقام: آقای مهندس حسین رضا شهید زاده
 • معاون مالی- اداری : آقای محمدرضا صدراعظم نوري
 • معاون فني: آقای مهندس فرشید باباخانی
 • مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه: آقای مهندس امیر چاوشی
 • مدير واحد پايش آلودگي هوا و صدا: خانم مهندس مریم نادری
 • مدير واحد مدل‌سازی و پیش‌بینی: آقای مهندس حسین شهبازي مهريزي
 • مدير پروژه‌های جايكا: آقای مهندس محمدعلی نجفی
 • مدیر روابط عمومی و روابط بین‌الملل: خانم لیلا نظری
 • مدیر اداری : آقای موسی کاشکی
 • بازرسی: آقای سید علیرضا فاضل الحسینی
 • حراست: آقای ضرغام اسکندری
 • گزینش: آقای محمد دهقانی