کمينه

هواي سالم تهران 120روزه شد

تاریخ انتشار: 1395/05/24

امروز صد و بيستمين روز هواي سالم سال 95 در تهران است.

به گزارش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، «ليلا نظري» سخنگوي اين شركت گفت: برآيند اندازه‌گيري آلودگي هواي ايستگاه‌هاي تهران نشان مي‌دهد امروز هواي تهران با شاخص ميانگين 87 در حد استاندارد و هواي سالم است.

به گفته وي، از ابتداي سال جاري تاكنون 11 روز هوا پاك، 120 روز سالم و 17 روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس بوده است.

اين اعداد نشان مي‌دهد هواي سال جاري در مدت 148 روز گذشته بهتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. سال گذشته در همين مدت 10روز پاك، 100 روز سالم، 36 روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس و 2 روز ناسالم براي همه بوده است.

همچنين طي هفته گذشته، پيش‌بيني‌هاي شركت كنترل كيفيت هواي تهران به وقوع پيوست و حاکمیت شرایط جوی پایدار بر منطقه و وزش باد آرام متغیر بین 0 تا 2 متر برثانی) در اکثر ساعات روز نقش به‌سزایی در تجمع آلاینده‌ها در شهر داشت. به طور معمول، استقرار شرایط جوی پایدار منجر به سکون نسبی هوا شده که همین امر موجب مي‌شود جریانات هوا هم در راستای افقی و هم در راستای قائم محدود شود که تجمع و ازدیاد آلاینده‌ها را به دنبال دارد. به همین علت در صبحگاه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته به طور محسوس شاهد غبارآلودگی هوا بودیم. همچنين بر اساس نتایج مدلي پارامترهای هواشناسی، میزان ناپایداری جوی در روز جمعه نسبت به روزهای هفته افزایش يافت اما شاخص هيچگاه به حد ناسالم نرسيد و ديروز و امروز هوا سالم بوده است.