کمينه

هفته سوم مرداد هم با هواي سالم گذشت

تاریخ انتشار: 1395/05/24

سومين هفته از مرداد ماه در شرايطي به پايان رسيد كه كيفيت هوا 7 روز متوالي سالم بود. برقراری شرایط پایدار جوی در منطقه، سکون نسبی هوا و به تبع آن، افزایش موقتی غلظت ذرات معلق را در برخی ساعات طی هفته گذشته به دنبال داشت.

ارزیابی هفتگی کیفیت هوای تهران نشان می­دهد پایتخت طی تمام روزهای سومین هفته مرداد ماه (روزهای 16 الی 22 مرداد) در شرایط سالم قرار داشته است. بر طبق اطلاعات ثبت شده در ایستگاه های سنجش آلودگی هوای تهران، شاخص کیفیت هوای پایتخت در هفته گذشته روند نوسانی داشته که بررسی ها نشان می دهد حاکمیت شرایط جوی پایدار بر منطقه و وزش باد آرام(متغیر بین 0 تا 2 متر بر ثانیه) در برخی ساعات نقش به سزایی در تجمع آلاینده ها در سطح شهر داشته است.

به گزارش شركت كنترل كيفيت هواي تهران، «مريم نادري» مدير واحد پايش و پيش‌بيني اين شركت گفت: به طورکلی طی هفته گذشته، از شبانگاه شنبه به تدریج از میزان ناپایداری جوی نسبت به روزهای پیشین کاسته شده و در بیشتر ساعات شاهد وزش باد آرام بودیم. هرچند طی ساعاتی در بعدازظهر اکثر روزها، به دلیل نوسانات روزانه دما، وزش بادهای محلی با بزرگی قوی رخ داه است که در بیشتر موارد در پراکندگی آلاینده ها از جو مؤثر بوده است. شایان ذکر است میانگین سرعت باد در هفته گذشته حدود 3 متر بر ثانیه بوده و طی برخی ساعات در بعد ازظهر بزرگی آن بین 3 تا 6 متر بر ثانیه (با جهت متغیر بین جنوب شرقی تا جنوب غربی) متغیر بوده است.

به گفته نادري، به طور معمول، استقرار شرایط جوی پایدار منجر به سکون نسبی هوا شده که همین امر سبب می­شود جریانات هوا هم در راستای افقی و هم در راستای قائم محدود شود که تجمع و ازدیاد آلاینده­ها را به دنبال داشته باشد. این شرایط پایداری نسبی به همراه ایستایی شبانه و افزایش تردد خودروها در صبحگاه سبب تجمع آلاینده ها در سطح شهر شد و به ویژه طی روزهای سه­شنبه و چهارشنبه غبارآلودگی هوا کاملا محسوس بوده است. هرچند در پنجشنبه بعدازظهر با افزایش میزان ناپایداری جوی، افزایش ابرناکی و وزش باد قوی با سرعت متغیر بین 4 تا 6 متر بر ثانیه با جهت متغیر جنوب شرقی تا غربی در برخی ساعات به بهبودی شرایط کمک كرد. این شرایط کم و بیش در روز جمعه نیز ادامه داشته و وزش باد نسبتاقوی در برخی ساعات طی بعد ازظهر جمعه در کاهش غلظت آلاینده ها مؤثر بوده است.

همچنین میانگین پارامتر دما طی هفته گذشته 31 درجه سانتیگراد بوده که روزانه به طور متوسط بین مقادیر بیشینه و کمینه (به ترتیب37 و 24 درجه سانتی گراد) نوسان داشته است. اطلاعات غلظت آلاینده ها بر اساس داده ایستگاه های شرکت کنترل کیفیت هوا و اطلاعات هواشناسی اندازه گیری شده در سطح زمین و جو بالا در ایستگاه مهرآباد از پایگاه اطلاعات دانشگاه وایومینگ تهیه شده است.